آموزش

همه چیز برای همه

تابلو سنگ    
1387/06/09

این رشته هنری بدیع چند سالی است که در شهر تبریز رواج یافته است. دراین هنر با استفاده از کنار هم قرار دادن سنگ ریزه های طبیعی و چسباندن آنها بر روی زمینه کار، تصاویر زیبایی ایجاد میگردد. به علت طبیعی بودن سنگریزه ها، تقریبا رنگ هیچکدام از آنها مشابه هم نیست همچنین میزان دوام و ماندگاری این نوع تابلو چندین برابر تابلوهای رنگ شده میباشد.

مشخصات و مراحل ساخت:
1- جمع آوری سنگ ریزه های طبیعی از سواحل دریا.
2- پاک کردن سنگ ریزه ها و سوا کردن سنگ ها با توجه به شکل آنها.
3- طراحی طرح مورد نظر روی زمینه از جنس چوب یا سنگ یا کاشی.
4- آماده کردن چسب (صمغ) برای چسباندن سنگ ریزه ها.
5- چسباندن سنگریزه ها با توجه به تنالیته رنگی(خودرنگ) و اندازه سنگ متناسب با طرح.
6- فیکساتیو (ورنی) زدن طرح برای مقاوم سازی در برابر تاثیرات فیزیکی.  
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>