آموزش

همه چیز برای همه

تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی    
1387/06/09

دانش و هنر تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در گذشته فقط در انحصار چند کشور بوده اما خوشبختانه در سالیان اخیر هنرمندان ایرانی، به خوبی گام در عرصه این هنر نهاده و آثار زیبا و ارزشمندی را خلق نموده اند.

رونق و ارتقاء این هنر در کشورمان، در بخشهای مختلف اقتصادی کشور نیز تاثیرگذاری شگرفی خواهد داشت. اما فرایند تولید این هنرصنعت به این ترتیب است که ابتدا، راف (مواد خام) انتخاب و نوعی طرح بر روی آن توسط یک شخص کاملاً آشنا به فن تراش و با کمک رایانه دارای پردازشگر سه بعدی، بعد از عکسبرداری از راف مورد نظر، بهترین نوع و مدل و طرح تراش با کمترین ریزش انتخاب می شود، سپس راف بر روی داپ که به میله فلزی یا چوبی یا پلاستیکی غیرقابل انعطاف با قطر و اندازه های مختلف است توسط موم مخصوص که 90% آن گیاهی می باشد و یا چسب مخصوص متصل می شود. سپس طرح مورد نظر بر روی آن راف اجرا می گردد.

تراش بر روی یک راف شامل سه قسمت است :
پاویلیون « pavilion »
کمره «cirdle »
تاج « crown »

که هر قسمت در هنگام اجرا به دو قسمت تراش و پلیش نیز تقسیم می شود. 

 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>