آموزش

همه چیز برای همه

خیلی جالبه.

شاید هم خیلی خنده‌دار!

و شاید هم خیلی مسخره!!

"مساله این است که مشخص کنیم چه می‌خواهیم؟ باید مشخص کنیم اصلاحات چیست؟ چه کار می‌خواهد بکند؟"

متن بالا گوشه‌ای از سخنان مردی با عبای شکلاتی!! در دیدار با جمعی از نخبگان سیاسی! در همدان است.

واقعاً 8 سال توی این مملکت چی گذشت!!

امروز بعداز گذشت آن سال ها صدای ویلون را کم و بیش می‌توان شنید!

با شعار اصلاحات و جامعه مدنی! بیایی و رأی مردم را بگیری و تازه الان بعداز 11 سال بگویی که: "مساله این است که مشخص کنیم چه می‌خواهیم؟ باید مشخص کنیم اصلاحات چیست؟ چه کار می‌خواهد بکند؟" !!

من مانده‌ام این نخبگان سیاسی!! که شنوده این سخنان بودند چه فکری کرده‌اند!

البته اگر واقعاً نخبه باشند!

وقتی حتی یکی از اپوزسیون‌های خارج نشین هم متوجه می‌شود که: "دست‌های زبر احمدی‌نژاد با عبای شکلاتی خاتمی فرق دارد" پس قطعاً بچه‌های ایرانی هم متوجه می‌شوند که:
فرق است از زمین تا آسمان بین این و آن!! 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>