آموزش

همه چیز برای همه

بی خیال

امروز دلم تنگ است اصلا حال حوصله خنده ندارم راستی شما این جور موقه ها چکار می کنید قدم می زنید  پارک می رید یا به دوستانتان تلفن می زنید یا شاید هم به قول مرشد یک چند آیه قران می خونید .  اصلا بی خیال 


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>