آموزش

همه چیز برای همه

مرهم

در حضور واژه های بی نفس
صدای تیک تیک ساعت را گوش کن
شاید مرهم درد ثانیه ها را پیدا کنی


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>