آموزش

همه چیز برای همه

افت تحصیلی 6/8 درصدی در دوره راهنمایی


مدیر کل آموزش و پرورش راهنمایی، از افت تحصیلی 6/8 درصدی در دوره راهنمایی خبر داد و گفت: اجرای طرح پیشرفت تحصیلی در این دوره و جلوگیری از تجدید شدن دانش آموزان دارای نمره های مرزی در امتحانات خردادماه از جمله برنامه های در نظر گرفته برای کاهش افت تحصیلی در مقطع راهنمایی است.فضلی خانی در گفتگو با ایسنا، از آموزش مسئولان طراحی سوال امتحانات در مقطع راهنمایی و اجرای این برنامه در همه مدارس راهنمایی نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: بهبود سیستم ارزشیابی در این مقطع قطعا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و کاهش افت تحصیلی موثر خواهد بود. وی همچنین از تغییر آیین نامه ارزشیابی دوره راهنمایی در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: حذف امتحان نهایی از پایه سوم راهنمایی از جمله محورهای تغییر آیین نامه ارزشیابی دوره راهنمایی به شمار می رود.


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>