آموزش

همه چیز برای همه

حسن حبیبی یاپدر فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیمارشده


 


    وقتی شنیدیم حسن حبیبی همان مرد همیشگی فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیمار شده، خیلی متاثر شدیم. واژه های فارسی زیادی هستند که طی سال های اخیر با تلاش او و همکارانش وارد دایره زبانی شهروندان ایرانی شده اند. حبیبی در حال حاضر در بخش آی سی یو بیمارستان قلب تهران بستری شده است و متاسفانه قادر به صحبت کردن نیست. وقتی با بیمارستان قلب تهران تماس گرفتیم، پرستار بخش ما را با یکی از اقوام دکتر حبیبی مرتبط کرد. او درباره آخرین وضعیت دکتر به ما گفت: <در حال حاضر حال عمومی دکتر حبیبی رو به بهبود است و در آی سی یو زیر نظر است ولی نمی تواند صحبت کند. مشکل ایشان مربوط به کلیه ها است که روی قلبشان هم اثر گذاشته. البته در حال حاضر به علت بیماری بستری نشده اند، چون ایشان سابقه قبلی نداشته اند و در حال حاضر مشکل قلبی هم ندارند.>
    به گفته وی، دکتر حبیبی از روز 21 ماه رمضان تاکنون در بیمارستان قلب بستری شده و بعد از گذشت 14 روز همچنان مداوای او ادامه دارد. هنوز زمان انتقال دکتر حبیبی به بخش عمومی مشخص نیست و این منوط به نظر گروه پزشکی معالج است. طی روزهای گذشته شماری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی از حسن حبیبی عیادت کردند. حبیبی اولین رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در سال 1369 به عضویت آن درآمد. او دارای مدرک دکتری حقوق و جامعه شناسی است و در سال 1316 در تهران به دنیا آمده است. از نکات جالب زندگی دکتر حبیبی آن است که کلاس اول و دوم دبستان را در یک سال خواند و در سال های بعد در کنار تحصیل در مدرسه در حوزه علمیه هم درس خواند. او از نوجوانی یاد گرفته بود که حرفه ای یاد بگیرد برای همین تابستان ها جوراب بافی می کرد. بعدها حسن حبیبی سر از سیاست درآورد و سال ها به عنوان معاون اول رئیس جمهور مشغول فعالیت بود. حبیبی طی سال های اخیر ضمن فعالیت در فرهنگستان زبان و ادب پارسی ریاست بنیاد ایران شناسی را هم برعهده داشته است. به هر حال برای ایشان آرزوی سلامتی دوباره می کنیم و از مردم هم می خواهیم که برای بهبودی وی دعا کنند.


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>