آموزش

همه چیز برای همه

پدران افسرده، یادگیری فرزندانشان را به تاخیر می اندازند

طبق نتایج مطالعات جدید؛ کودکان پدران افسرده نسبت به سایر همسالان خود از تعداد لغات کمتری استفاده می کنند.
    نتایج این تحقیقات که بر روی 5 هزار خانواده انجام گرفته است نشان می دهد؛ افسردگی مادران در این امر بی تاثیر است.
    محققان می گویند: فرزندان دو ساله پدران افسرده به طور میانگین 1.5 لغت کمتر از سایر کودکان به کار می برند. این تفاوت ممکن است کوچک به نظر برسد اما وقتی تاثیر آن در تکامل یادگیری گفتار کودک در نظر گرفته شود تفاوت واضح تر خواهد بود.
    این یافته ها نشان می دهد که مادران افسرده میزان کتاب خواندن برای کودکانشان را کاهش نمی دهند اما پدران افسرده به طور میانگین 9درصد کمتر از سایر پدران برای فرزندانشان کتاب می خوانند و این امر می تواند در یادگیری فرزندان تاثیر بگذارد


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>