آموزش

همه چیز برای همه

اصلاح الگوی مصرف

 

میخی سست از نعل جدا شد

نعل از پای اسب جدا شد

پای بدون نعل اسب را از رفتن بازداشت سردار از حرکت بماند

لشگر بدون سردار در جنگ شکست خوردو با شکست لشگر کشور بدست دشمنان افتاد

 


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>