آموزش نگار گری

نگارگري      

نگارگري، نقاشي سنتي با پيشينه اي كهن مي باشد كه حالت روايي دارد و از ديدگاه عرفاني و فلسفي و بيان وقايع تاريخي بهره مي برد. ترسيم جزئيات و حقيقت نهايي از ويژگيهاي هنر نگارگري مي باشد.

شيوه اجرا:
هنرمند ابتدا موضوع مورد نظر را روي بوم طراحي مي كند. سپس آن را با رنگ روحي قلمگيري مي كند، و بعد با تكنيك رنگ گذاري به شيوه تخت يا غير تخت طرح مورد نظر را رنگ آميزي مي كند. سپس به ساخت و ساز (پرداز و قلمگير) مي پردازد. در رنگ گذاري معمولاً از رنگهاي جسمي نظير گواش، اكريليك و در ساخت و ساز از آبرنگ استفاده مي شود. بوم، بوم كاغذي و قلموها در شماره هاي مختلف گرد و نرم مي باشد. از فلزات طلا و نقره نيز استفاده مي شود. 


/ 0 نظر / 12 بازدید