دم ریئس جمهور مون گرم

خوب درخشید  

/ 2 نظر / 15 بازدید
جواد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705130747 مردی با عبای شکلاتی! بعد از 11 سال اعلام کرد: اصلاحات چیست؟! http://www.bachehayeghalam.ir/diary/009496.php

جواد

گاهی فکر میکنم با امثال این خبر دیگر هیچ جایی برای خندیدن نیست !! افسر اسرائیلی اجازه‌ی عبور نداد، زن فلسطینی در حال زایمان به بیمارستان نرسید نه ضجه‌های زن، نه التماس‌های مرد و نه حتی خونی که در ماشین جاری شده بود. هیچ‌یک برای افسر اسرائیلی کافی نبود که به زن در حال زایمان اجازه‌ی عبور دهد. آن‌ها برای خرید نمی‌رفتند، برای تفریح نمی‌رفتند، مقصدشان تلاویو نبود. سفر مرگ و زندگی بود به مقصد یک بیمارستان. همین. و کودک زن از دست رفت.