دوباره سلام

یا می دونیستید که هیچ انرژی در دنیا از بین نمی رود فقط و فقط بهم تبدیل می شوند
ما به عنوان انسان می توانیم هرلحظه با افکار - گفتار - اعمالمان انرژی تولید کنیم
که زندگی مان را متاثر از این انرژی ها قرار دهیم  روانشناسامی گن آدما دو دسته هستند 
1-مرکز کنترل همه اعمال در درون آدما ست یعنی اختیار
2-مرکز کنترل همه اعمال ما در بیرون از اختیار آدماست مثل شانس وبخت و ... 
من فکر می کنم ما با فکر کردن - صحبت کردن و اعمالی که انجام می دهیم انرژی هایی از خود متصاعد می کنیم که از بین نمی روند و فقط در عالم هستی تبدیل می شوند این تبدیلات آنقدر ادامه پیدا می کند تا در نا کجا آباد زندگی ما را متاثر کند ، آره حتی فکر هم می تونه انرژی داشته باشه و روی زندگی تاثیر کنه به همین دلیله که من میگم همون موقعها که فکر می کنیم شانسی فلان اتفاق افتاد اگه خوب فکر کنیم می فهمیم که یکی از انرژیهای تولیدی خودمون بوده که حالا  بعد از هزار تا چرخی که خورده افتاده تو زندگیمون ولی ما فکر می کنیم بخت و شانس و ... بوده
پس بیایید مراقبت کنیم از افکار -گفتار - اعمال مانسلا

/ 1 نظر / 58 بازدید