انرژی

یادم میاد مدرسه که می رفتم نمی دونم راهنمایی که بودم یا دبیرستان می گفتن  انررژی هیچ وقت از بین نمی ره و فقط تبدیل می شه

مرشد می گفت هنچ وقت به کسی خوبی نکردم و هیچ وقت به کسی بدی نکردم جز ء هرکاری کردم برای خودم انجام دادم  و اثرش برگشت به خودم  یعنی همون انرژی که تولید کرده بودم بعد از چند تا تبدیل به خودم رسید 

پس بیاییم از این به بعد فقط انرژی مثبت تولید کنیم تا بعد از هزار تا تبدیل که به خودمون رسید استفادشو ببریم

ارادتمند شما قلقلک

/ 1 نظر / 19 بازدید