من برنده ام

من برنده ام چون:

  • نام و یاد خدا را سرلوحه همه کارهای خویش قرار داده‌ام
  • موفقیت دیگران را موفقیت خویش دانسته و برای رساندن دیگران به موفقیت تمام تلاش خود را بکار می‌گیرم
  • زندگی را زیبا می‌بینم و وقتی به زندگی زیبا نگریستم آن گاه زیبا خواهد شد
  • می دانم هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می‌رسد، پس تمام تلاشم را به کار می‌گیرم تا محال را به ممکن تبدیل سازم
  • نقشه زندگی خود را چنان شفاف رسم کرده ام که تنها راه باقی مانده ساختن آن است
  • برای رسیدن به سرزمین اهدافم اولین قدم را برداشته ام ، قدم اول یعنی توکل به خدا و تصمیم
/ 0 نظر / 14 بازدید